פורמל הוא פרוייקט של חברת Netolink.

תנאי השימוש והשירות של האתר זהה לתנאי השימוש של החברה.

אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך יכול לעשות שימוש באתר.נוסף על כך, חלים הוראות הבאות:

האתר אינו אחראי על תוצאות החיפוש ועל התוכן שלהם, ולרבות על בטיחות האתר או הקישור אליו מפנה מנוע החיפוש.

תוצאות החיפוש מבוססות, באופן חלקי על מנוע החיפוש Google, אולם ישנן תוצאות המבוססות פרמטרים נוספים.