פורמל הוא פרוייקט של חברת Netolink.

תנאי השימוש והשירות של האתר זהה לתנאי השימוש של החברה.

אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך יכול לעשות שימוש באתר.נוסף על כך, חלים הוראות הבאות:

האתר אינו אחראי על תוצאות החיפוש ועל התוכן שלהם, ולרבות על בטיחות האתר או הקישור אליו מפנה מנוע החיפוש.

תוצאות החיפוש מבוססות, באופן חלקי על כלי החיפוש Google, ויקיפדיה, Bing ,YouTube וכלי חיפוש נוספים.


מובהר בזאת כי בקשה להסרת מידע אישי יש להגיש לחברת Google בלבד.

אתר פורמל מבוסס מנוע חיפוש מותאם אישית של גוגל כפי שכתוב בקישור הבא.